नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सिरहा

जोन (प्राविधिक इकाई, सप्तरी)


पुर्व कार्यालय प्रमुखहरु
नाम : नरेन्द्र कुमार माहासेठ
पद : वरिष्ठ कृषि अधिकृत
फोन :
ई-मेल :
कार्यरत मिति देखि : 2074-06-06
अहिले सम्म : 2075-05-27
नाम : राजेनद्र प्रसाद यादब
पद : वरिष्ठ कृषि अधिकृत
फोन :
ई-मेल :
कार्यरत मिति देखि : 2075-05-28
अहिले सम्म : 2076-08-01
© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, सिरहा, जोन (प्राबिधिक एकाई, सप्तरी)
Last Updated: 2021/05/10
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.