नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सिरहा

जोन (प्राविधिक इकाई, सप्तरी)सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

परियोजना कार्यान्वयन एकाई, सिरहा
जोन (प्राबिधिक एकाई, सप्तरी)
Telephone: 033-545166/ 9852823636
Email: pmamp.piu.siraha@gmail.com
website: https://piusiraha.pmamp.gov.np/

Contact Us

© 2020 Copyright : परियोजना कार्यान्वयन एकाई, सिरहा, जोन (प्राबिधिक एकाई, सप्तरी)
Last Updated: 2021/05/10
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.